ĒRGĻU
apvienība
Otrdiena, 16. aprīlis
Šodien sveicam: Mintauts, Alfs, Bernadeta
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Iepirkumi - Būvdarbu līgumi

2018. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2018-06-08 Ērgļu vidusskolas vienkāršota atajaunošana un apkārtnes labiekārtošana ĒNP 2018/6 2018-06-20 Lemums_Erglu_vidusskolas_atjaunosana_un_labiekartosana_ĒNP2018_6.pdf Lemums Erglu vidusskolas atjaunosana un labiekartosana ĒNP2018 6.pdf
Liguma_teksts_Ergli_vsk_atjaunosanai_labiekartosanai.pdf Liguma teksts Ergli vsk atjaunosanai labiekartosanai.pdf
SIA "Būve IG", reģ. Nr. 45403047894 169618,11 2018-10-29
2018-06-08 Virtuves bloka pārplānošana Ērgļu novada pašvaldības PII "Pienenīte" ĒNP 2018/7 2018-06-20 Lemums_PII_Pienenite_virtuves_bloka_parplanosana_ĒNP_2018_7.pdf Lemums PII Pienenite virtuves bloka parplanosana ĒNP 2018 7.pdf
Liguma_teksts_PII_Pienenite_virtuves_parplanosana.pdf Liguma teksts PII Pienenite virtuves parplanosana.pdf
VienošanāsNr_1.pdf VienošanāsNr 1.pdf
PapildusvienošanāsNr_2.pdf PapildusvienošanāsNr 2.pdf
SIA “Būve IG”, reģ. Nr. 45403047894 108684,39 2018-10-29
2018-02-14 Ērgļu novada pašvaldības ceļa "Grīvas-Vārpas-Oškalna iela" pārbūve ĒNP 2018/1 ELFLA 2018-03-07 Ziņojums.pdf Ziņojums.pdf
Iepirkums izbeigts bez rezultāta

2017. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2017-08-31 Ērgļu sociālās aprūpes centra "Kastaņās" rekonstrukcija ĒNP 2017/9 2017-09-12 Lēmums_SAC_Kastaņās_rekonstrukcijai_2017_9.pdf Lēmums SAC Kastaņās rekonstrukcijai 2017 9.pdf
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
2017-07-07 Ielu seguma remonts Ērgļu ciemā ĒNP 2017/8 2017-07-19 Lemums_ielu_remonts_Erglos_ENP_2017_8.pdf Lemums ielu remonts Erglos ENP 2017 8.pdf
Līgums_ielu_seguma_remonts_2017_8.pdf Līgums ielu seguma remonts 2017 8.pdf
SIA "CEĻINIEKS 2010", reģ.Nr.44103059132 57652,55 2017-10-06
2017-05-29 Braku rijas atjaunošana ĒNP 2017/5 2017-06-12 Lemums_Braku_rijas_atjaunosanai_ĒNP2017_5.pdf Lemums Braku rijas atjaunosanai ĒNP2017 5.pdf
Līgums_Braku_rijas_atjaunosanai.pdf Līgums Braku rijas atjaunosanai.pdf
SIA "Niedres.lv", reģ.Nr.44103090530 45743,32 2017-11-01
2017-04-28 Ērgļu vidusskolas vestibila un sporta zāles jumta remonts ĒNP 2017/3 2017- 05-11 Lemums_sporta_zales_jumtam_vestibilam_2017_3.pdf Lemums sporta zales jumtam vestibilam 2017 3.pdf
Līgums_skolas_sporta_zales_jumtam_vestibilam.pdf Līgums skolas sporta zales jumtam vestibilam.pdf
Vienošanās_pie_2017_7_junija_līguma.pdf Vienošanās pie 2017 7 junija līguma.pdf
SIA "NEJSS", reģ.Nr.55403038821 34462,17 2017-08-03
2017-04-28 Braku rijas atjaunošana ĒNP 2017/4 2017- 05-11 Lēmums_Braku_rijas_atjaunosanai_ENP_2017_4.pdf Lēmums Braku rijas atjaunosanai ENP 2017 4.pdf
Iepirkums izbeigts bez rezultātiem

2016. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2016-08-12 Teritorijas labiekārtošana Ērgļu sociālās aprūpes centrā, "Kastaņās, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā ĒNP 2016/15 2016-08-23 Lemums_teritorijas_labiekartosanai_Kastanas_2016_15_publikacijai.pdf Lemums teritorijas labiekartosanai Kastanas 2016 15 publikacijai.pdf
Ligums_Kastanu_laukumam_2016_15.pdf Ligums Kastanu laukumam 2016 15.pdf
PA "A.A. & būvkompānijas", reģ. Nr.45403016042 23547,99 2016-10-14
2016-07-15 Gājēju ietves rekonstrukcija Parka ielā, Ērgļos ĒNP 2016/12 2016-07-27 Lemums_gajeju_ietves_rekonstrukcijai_publikacijai.pdf Lemums gajeju ietves rekonstrukcijai publikacijai.pdf
Ligums_gajeju_ietves_remontam_2016_12.pdf Ligums gajeju ietves remontam 2016 12.pdf
SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģ.Nr.48503000026 34898,77 2016-09-30
2016-06-29 Ērgļu novada ceļu seguma remonts ĒNP 2016/11 2016-07-11 Lemums_ceļu_seguma_remontam_publikacijai.pdf Lemums ceļu seguma remontam publikacijai.pdf
Ligums_ceļu_seguma_remontam_2016_11.pdf Ligums ceļu seguma remontam 2016 11.pdf
SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģ.Nr.48503000026 99430,17 2016-09-20
2016-05-17 Telpu remontdarbi PII "Pienenīte" ĒNP 2016/8 2016-05-30 Lemums_PII_Pienenīte_remontdarbiem_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenīte remontdarbiem publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem_2016_8.pdf LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem 2016 8.pdf
SIA "Madonas būve", reģ.Nr.55403007041 29802,55 2016-08-15
2016-03-16 Laukuma labiekārtošana Rīgas ielā 10, Ērgļos ĒNP 2016/4 2016-03-30 Lemums_laukuma_labiekartosana_publikacijai.pdf Lemums laukuma labiekartosana publikacijai.pdf
Līgums_Ērgļu_laukuma_labiekārtošanai.pdf Līgums Ērgļu laukuma labiekārtošanai.pdf
SIA "MARIBU", reģ.Nr.44103050951 11555,55 2016-07-25

2015. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2015-11-15 Gājēju tilta atjaunošana pār Ogres upi Ērgļos ĒNP 2015/14 2015-11-30 Lemums_tilta_atjaunosanai_publikacijai.pdf Lemums tilta atjaunosanai publikacijai.pdf
Ligums_Ērgļu_tiltam.pdf Ligums Ērgļu tiltam.pdf
SIA "Madonas namsaimnieks", reģ.Nr.47103000233 35797,44 2016-06-01
2015-05-29 Ērgļu ciema ielu seguma remonts ĒNP 2015/8 2015-06-09 Lemums_ielu_remontam_publikacijai.pdf Lemums ielu remontam publikacijai.pdf
Ligums_Erglu_ieluremontam.pdf Ligums Erglu ieluremontam.pdf
SIA "CEĻINIEKS 2010", reģ.Nr.44103059132 72480,26 2015-09-15
2015-05-08 Ērgļu vidusskolas 1.stāva pārseguma pārbūve un skatuves izbūve ĒNP 2015/7 2015-05-20 Lemums_vidusskolas_parseguma_remontam_publikacijai.pdf Lemums vidusskolas parseguma remontam publikacijai.pdf
LĪGUMS_skolas_1.stava_griestiem_skatuvei.pdf LĪGUMS skolas 1.stava griestiem skatuvei.pdf
PS "A.A. & būvkompānijas", reģ.Nr.45403016042 54013,53 2015-08-14
2015-04-22 Ērgļu novada PII "Pienenīte" telpu remontdarbi ĒNP 2015/5 2015-05-06 Lemums_PII_Pienenite_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenite publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem_.pdf LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem .pdf
PS "A.A. & būvkompānijas", reģ.Nr.45403016042 25591,41 2015-08-14

2014. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2014-06-10 Ielu seguma remonts Ērgļu novadā ĒNP 2014/6 2014-06-25 Lemums_ielu_remonta_iepirkuma_publikacijai.pdf Lemums ielu remonta iepirkuma publikacijai.pdf
Ligums_IeluremontamErgli.pdf Ligums IeluremontamErgli.pdf
SIA "ĶEKAVA-PMK", reģ.nr.40003124389 72935,04 2014-09-15
2014-05-21 Ērgļu novada PII "Pienenīte" telpu remonts ĒNP 2014/5 2014-06-02 Lemums_PII_Pienenite_remontdarbu_iepirkumam_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenite remontdarbu iepirkumam publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem.doc LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem.doc
ErgliPIIvienosanas_1.pdf ErgliPIIvienosanas 1.pdf
SIA "RRKP būve", reģ. Nr.45403010533 43380,93 2014-08-29

2013. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2013-05-07 Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija ĒNP 2013/6 2013-05-20 Lemumspublikacijai_muzeju_renovacija.pdf Lemumspublikacijai muzeju renovacija.pdf
Ligums_muzeju_renovacijai.pdf Ligums muzeju renovacijai.pdf
SIA "Niedru Jumti", reģ.Nr.40003491306 14082,29 2014-04-28
2013-01-09 Sanitāro telpu remonts PII Pienenīte ĒNP 2013/1 2013-01-21 Lemums_publikacijai_sanitaras_telpas.pdf Lemums publikacijai sanitaras telpas.pdf
SIA RRKP būve", reģ.Nr.45403010533 11672,51 2013-05-31

2012. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2012-07-05 Ērgļu novada pašvaldības ēku remonts ĒNP 2012/13 2012-07-16 1.daļai SIA "RRKP būve"reģ.Nr.45403010533;2.daļai SIA ""Sangrals" reģ.Nr40003857719 1.daļai 12778,71; 2.daļai 33170,06 2012-08-24
2012-06-21 Ielu seguma remonts ĒNP 2012/12 2012-07-06 SIA "Saldus ceļinieks", reģ.nr.48503000026 74422,94 2012-08-31

2011. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2011-08-04 Oškalna ielas seguma remonts ĒNP 2011/10 2011-08-16 SIA "Ošukalns", nr.45403003353 28913,00 2011-09-30
2011-03-24 Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" ĒNP 2011/6 ERAF 2011_05_02 SIA "ELBRA", Nr.40003187242 194272,59 2011-10-30
2011-03-07 Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" ĒNP 2011/3 ERAF 2011-04-11 Iepirkums pārtraukts sakarā ar izmaiņām tehniskajā projektā
2011-01-05 ELFLA projekta Nr. 10-05-L32100-0000185 "Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā" pasākumu īstenošana - trotuāra, muzeja un sporta laukuma renovācija ĒNP 2011/1 2011-02-07. SIA "RRKP būve", Nr.45403010533; SIA "EKODIENESTS", Nr. 40003460151 133521.21 2011-08-01

2010. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2010-10-13 Estrādes grīdas un fasādes remonts Ērgļos, Ērgļu novads SIA "ELBRA", Nr.40003187242 217.15 2010-07-23
2010-10-13 Uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūve SIA "ELBRA", Nr.40003187242 2066.12 2010-10-01
2010-10-13 Piekārto griestu un elektroinstalācijas izbūve Ērgļu vidusskolas gaitenī SIA "ELBRA", Nr.40003187242 1475.37 2010-08-31
2010-10-13 Jumta remontdarbi Jumurdas kapsētas kapličā SIA "Eiro jumti", Nr.40003625798 2414.83
2010-10-13 Jumta remontdarbi garāžu ēkām Nr.003; 004, Rīgas ielā 10, Ērgļos SIA "Eiro jumti", Nr.40003625798 6396.62

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit