Pirmdiena, 17. decembris
Šodien sveicam: Teiksma, Hilda
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Jauno mednieku un medību vadītāju apmācības

SIA ,,LLKC ,, Meža konsultāciju pakalpojuma centra Madonas Cēsu nodaļa organizē jauno mednieku apmācības, kas plānotas  2012. gada 28.janvārī plkst. 9.00 apmācību centrā ,,Pakalnieši,, Vestienas pagasta Madonas novadā (3 km no Gaiziņkalna pie Kaķīšu ezera).
Apmācības notiks sestdienās un svētdienās. Piecās dienās (28.un 29.janvārī, 4.,5.un 11.februārī) lektoru pavadībā tiks apgūta teorija, bet 12.februāris tiks veltīts praktiskajām apmācībām šautuvē ,,Palejas,, Praulienas pagasta Madonas novadā (6 km no Madonas). 

Dalības maksa...
Vairāk


Ērgļu vidusskola aicina pieteikties darbam projektā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Ērgļu vidusskola pagarina pieteikšanos uz darbnīcu( koka un metāla apstrāde, tekstilapstrāde, mūzikas un mākslas tearpija un ēdienu gatavošana)  vadītāju vietu projektā "Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr.2011/0052/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092.
Pretendentiem  līdz 2012.gada 13.janvārim ir jāiesniedz CV...
Vairāk


Ērgļu novada pašvaldība izsludina pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ”Kārdeces” izsoli

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ”Kārdeces”, kas atrodas  Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2012.gada 22.februārī plkst.11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā .
 Nekustamā īpašuma ”Kārdeces”, kas sastāv no viena zemes gabala 2603 kvm platība, dzīvojamās mājas un divām palīgceltnēm, sākumcena Ls 2166 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit seši...
Vairāk


Īpašumu apsaimniekošanai, saudzējot vidi, dabu.

2012. gada 14. janvārī plkst. 13:00 z/s "Bērzi" Vestienas pagasts, Kāla ezera krastā notiks vieglās meža apsaimniekošanas tehnikas "Dzelzs zirgs"  demonstrējums darbībā.
Satikšanās vieta pie Vestienas pagasta padomes  plkst.12:30
Tehnika ir iegādāta LEADER projekta ietvaros. Projekta mērķis - Nodrošināt pilnīgi jauna pakalpojuma izveidošanu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saudzējošā mežu apsaimniekošanā.

Projekts paredzēja iegādāties vienu, pilnīgi jaunu mežistrādes un mežu...
Vairāk


Sabiedriskā apspriešana par novada robežu grozīšanu

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par Ērgļu novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu
1.    Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 29. decembra lēmumu, protokols Nr. 18, 1.§ “Par Ērgļu novada teritorijas robežu grozīšanu”.
2.    Sabiedriskās apspriešanas norises laiks: 2012. gada 16. janvāris līdz 2012. gada 10. februāris.
3.    Apskates materiāli pieejami Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā -  Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 17.00,...
Vairāk


Tiek uzsākta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrācija vienotajā Pārvaldnieku reģistrā

Ekonomikas ministrija aicina dzīvojamo māju pārvaldniekus iesniegt nepieciešamos dokumentus reģistrācijai Pārvaldnieku reģistrā. Kā zināms, ar 2012.gada 1.janvāri dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir jāreģistrējas Pārvaldnieku reģistrā, ko paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums par reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā, kā arī dokumentu, kas apliecina pārvaldnieka vai tā darbinieku kvalifikāciju (apliecinātu kopiju). Minētos dokumentus iespējams iesniegt, ierodoties Ekonomikas ministrijā personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstītu atbilstoši...
Vairāk


Ērgļos seminārs par LEADER projektu iesniegšanu

Vietējā rīcības grupa „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros.

Vairāk


Valsts meža dienesta informācija par izmaiņām

Valsts meža dienests informē, ka sakarā ar funkcionālo un strukturālo optimizāciju, ar 2012. gada 1. janvāri izmainīsies Valsts meža dienesta darba organizācijas kārtība un virsmežniecību uzraugāmo teritoriju robežas.

Sākot ar 2012. gada sākumu, Valsts meža dienests meža īpašniekus gaidīs 29 birojos – apmeklētāju pieņemšanas vietās, kas pamatā izvietotas kādreizējo rajonu centros, kur jau ir izveidojusies cilvēku plūsma un atrodas arī citas iestādes.

Valsts meža dienesta biroji atradīsies – Aizkrauklē, Alūksnē, Babītē, Bauskā, Balvos,...
Vairāk


Ērgļu vidusskola aicina pieteikties darbam projektā

Ērgļu vidusskola izsludina pieteikšanos uz darbu projektā "Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai Ērgļu novada izglītības iestādēs” Nr.1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/092.
Pretendentiem  līdz 2012.gada 5.janvārim ir jāiesniedz CV un iesniegums adresēts Ērgļu vidusskolas direktorei I.Šaudiņai(brīvā formā), norādot motivāciju un atbilstību izvēlētajam amatam un pienākumiem projektā.

Vairāk par projektu http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/projektu_realizacija_erglu_novada/


Vairāk

Ērgļu vidusskolas skolniece - Pasaules I Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu lāpnese

Skolnieces Anda Āboliņa un Laine Vīgube ir pirmās lāpneses no Latvijas, kas šā gada 31. decembrī Vīnē piedalīsies Pasaules pirmo Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu lāpas stafetē. Šo vēsturisko iespēju sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) jaunietēm nodrošina Samsung kā Olimpisko spēļu globālais partneris.

Pasaules pirmo Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu lāpas stafetē kopumā piedalīsies 2012 jaunieši no 12 pasaules valstīm, tajā skaitā 355 Samsung lāpneši. Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu uguns tika iedegta Olimpa kalna pakājē...
Vairāk

     Decembris 2018     
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2018 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit