Ceturtdiena, 21. janvāris
Šodien sveicam: Agne, Agnese, Agnija
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2020-06-16
Ērgļu novada pašvaldības paziņojums par cirsmu izsoli

 Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, rīko  meža cirsmu atklātas izsoles ar augšupejošu soli:

 1) Nekustamajā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70540080253.

Izsole notiek 2020. gada 3. jūlijā plkst 10.30 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena EUR 50 760 (piecdesmit  tūkstoši septiņi simti sešdesmit simti); izsoles solis 1000,00 (viens tūkstotis euro).

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR  5076 (pieci tūkstoši septiņdesmit seši eiro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.

Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 2. jūlija plkst. 16.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv. Kontaktpersona -  izpilddirektors Māris Grīnbergs, telefons  26471778.

Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izsoles noteikumi - Braki

2) Nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70600090033.

Izsoles nosacītā sākumcena EUR 50670 (piecdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit euro), izsoles solis 1000,00 (viens tūkstotis euro)

Izsole notiek 2020. gada 3. jūlijā plkst 11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena EUR 50 670 (piecdesmit  tūkstoši seši simti septiņdesmit); izsoles solis 1000,00 (viens tūkstotis euro).

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR  5067,00 (pieci tūkstoši sešdesmit septiņi eiro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.

Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 2. jūlija plkst. 16.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv

Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izsoles noteikumi - Gaitnieki

3) Nekustamajā īpašumā “Apšu Krogs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70920030103

Izsole notiek 2020. gada 3. jūlijā plkst 11.30 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena 42 000 (četrdesmit divi tūkstoši euro); izsoles solis 1000,00 (Viens tūkstotis euro).

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas 42 00 (četri tūkstoši divi simti euro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.

Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 2. jūlija plkst. 16.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv. Kontaktpersona -  izpilddirektors Māris Grīnbergs, telefons  26471778.

Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izsoles noteikumi - Apšu Krogs

4) Nekustamajā īpašumā “Ozoli”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70920050100.

Izsole notiek 2020. gada 3. jūlijā plkst 12.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena 29 000 (divdesmit deviņi tūkstoši euro);  izsoles solis 500,00 (pieci simti euro).

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas 29 00 ( divi tūkstoši deviņi simti euro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.

Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 2. jūlija plkst. 16.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv. Kontaktpersona -  izpilddirektors Māris Grīnbergs.

Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izsoles noteikumi - Ozoli

 


A- A A+ T T T T
     Janvāris 2021     
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2021 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit