Sestdiena, 11. jūlijs
Šodien sveicam: Svens, Leonora
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2019-07-04
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli Ērgļu novada Ērgļu pagastā

Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Rīgas iela 5A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70540080767, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70540080764  0,1778 ha platībā. Īpašumā atrodas Ērgļu novada pašvaldībai nepiederoša būve, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā. Nekustamais īpašums uz pašvaldības vārda ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Ērgļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000588603.
Izsole notiek 2019. gada 12. augustā plkst. 11:00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Izsoles nosacītā cena – EUR 4000 (četri tūkstoši euro). Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekam pirms reģistrācijas Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas EUR 400 (četri simti euro) apmērā un dalības maksa EUR 25 (divdesmit pieci euro) apmērā.
Pretendentiem izsolei jāpiesakās līdz 2019. gada 9. augusta plkst. 16:00, pieteikumus iesniedzot Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv. Informācija pa telefonu 26471778.

Izsoles noteikumi; šeit

Izsoles noteikumu pielikumi: šeit


     Jūlijs 2020     
123 45
6789101112
1314151617 1819
20212223242526
2728293031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit