Ceturtdiena, 13. augusts
Šodien sveicam: Velga, Elvīra
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2019-01-15
Paziņojums par cirsmu izsoli Ērgļu novada Ērgļu pagastā

Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70540080253.

Izsoles vieta un laiks: Ērgļu novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, 2019. gada 29. janvārī plkst. 11.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Ērgļu novada pašvaldības domes lietvedes kabinetā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz 16.00, vai elektroniski Ērgļu novada mājas lapā www.ergli.lv. (skatīt pielikumus zemāk).

Nosacītā sākumcena, nodrošinājuma nauda, dalības maksa un izsoles soļi: cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir EUR 61000,00 (Sešdesmit viens tūkstotis euro), nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – EUR 6100,00 (Seši tūkstoši viens simts euro), dalības maksa – EUR 50,00 (Piecdesmit euro), izsoles solis – EUR 1000,00 (Viens tūkstotis euro).
Nodrošinājuma summa jāieskaita Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22. Maksājuma mērķī jānorāda: „Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Braki” cirsmu izsolei ” un “dalības maksa dalībai nekustamā īpašuma “Braki” cirsmu izsolē.”

Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29494170 (Andris Saulīte).
Pieteikumu reģistrācija pie Ērgļu novada pašvaldības domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, līdz 2019.gada 29. janvāra plkst. 10.00

Cirsmu izsoles noteikumi
Izsoles noteikumu pielikumi
Cirsmu novērtējums
Apliecinājums koku ciršanai Brakos
Braku meža plāns

Pirkuma līgums


     Augusts 2020     
12
34567 89
1011121314 1516
17181920212223
24252627282930
31
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit