ĒRGĻU
apvienība
Otrdiena, 27. jūlijs
Šodien sveicam: Marta, Dita
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2018-10-16
Paziņojums par cirsmu izsoli Ērgļu novada Ērgļu pagastā

CIRSMU IZSOLE PĀRCELTA UZ 2018.GADA 30. NOVEMBRI
Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas komisija saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,  kadastra numurs 70540080253.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos saņemt Ērgļu novada pašvaldības domes lietvedes kabinetā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz 16.00, vai elektroniski Ērgļu novada mājas lapā www.ergli.lv (skatīt pielikumus zemāk)
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29494170 (Andris Saulīte).
Pieteikumu reģistrācija pie Ērgļu novada pašvaldības domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, līdz 2018.gada 14. novembra plkst. 10.30.
Izsole notiks 2018.gada 14. novembrī  plkst. 11.00 Ērgļu novada pašvaldības domes telpās Rīgas ielā 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.

Izsoles noteikumi pielikumā:

Braku cirsmu izsole 1
Braku cirsmu izsole 2
Braku cirsmu izsole 3

 


A- A A+ T T T T
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2021 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit