Svētdiena, 18. aprīlis
Šodien sveicam: Laura, Jadviga
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2020-12-02
Aktuālākā informācija sociālās palīdzības jomā Ērgļu novadā

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana ārkārtējās situācijas laikā.

 Trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atzītas personas pārtikas paku saņemšanai, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku ( turpmāk tekstā – ĀS)  laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām.

 PIEMĒRAM:
1) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020.gada 31.oktobrim, pagarina no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.janvārim.
2) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020.gada 30.novembrim, pagarina no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.janvārim.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama.  

  ĀS laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

 Ģimene (persona), kurai pirmreizēji nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti – ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu. Brīvā formā rakstītus iesniegumus var iemest pastkastītē pie pašvaldības ēkas. Uz iesnieguma jābūt visu ģimenes pilngadīgo personu parakstiem. Jautājums par izziņas izsniegšanu papīra formātā risināms individuāli.

Iesniegumus statusa piešķiršanai vai pagarināšanai jāiesniedz līdz  katra mēneša 20. datumam!

Pabalsta krīzes situācijā ārkārtējās situācijas dēļ piešķiršana.

            Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.  Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 31.janvārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.

            Krīze ĀS kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid – 19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju. Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu  pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.

 Pašvaldības mājas lapā  www.ergli.lv  tiek ievietota iesnieguma veidlapa, kur persona apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi. Personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammā (SOPA)  pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes -  situācijas izvērtējumam.   

Ģimene (persona), kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu attālināti . Pastkastīte pie pašvaldības ēkas.

Saņemot iesniegumu, pašvaldības sociālais dienests, izmantojot SOPA pieejamo informāciju, izvērtē mājsaimniecības sociālo situāciju, tās izmaiņas un sagatavo situācijas aprakstu. Tiek iegūta informācijas no SOPA par mājsaimniecības locekļu darba vietām un bruto ienākumiem par iepriekšējiem mēnešiem, kā arī par ģimenei piešķirtajiem pabalstiem (bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, u.c.). No iesniegumā un SOPA pieejamās informācijas tiek vērtēts, kādās nozarēs, kādās darba vietās strādā mājsaimniecības locekļi vai un kā ĀS ietekmējusi šīs nozares un konkrētās ģimenes (personas) sociālo un materiālo situāciju.  Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests sazinās ar ģimeni (personu) un lūdz papildus informāciju, kas var noderēt kā pamatojums sociālās situācijas izmaiņu novērtējumam saistībai ar ĀS.

Personai var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, laikā kamēr tā vēl nav saņēmusi atbalstu par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalstu. Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi. Nepieciešamības gadījumā, to pagarina.

 Ja personas ienākumu avots bijis nozarēs vai uzņēmumā, kurš šobrīd pilnībā vai daļēji bijis spiests apturēt darbību un līdz ar to nav iespējams veikt visus obligātos maksājumus (komunālos maksājumus, īres maksu, vienīgā mājokļa kredītu, u.c.), vienlaikus nodrošinot ģimenes pamatvajadzības, personai ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā un, nepieciešamības gadījumā, vēl papildus pārtikas pakas. Iesnieguma veidlapa krīzes pabalsta piešķiršanai  pielikumā.

Par izmaiņām 2021.gadā.    

Nākamajā gadā būs ievērojamas izmaiņas trūcīgās un maznodrošinātās personas statusa noteikšanā. GMI pabalsta apjoms palielināsies. Izmaiņas gaidāmas arī mājokļa pabalsta aprēķināšanā. Jaunie trūcīgo, maznodrošināto statusi un GMI pabalsta apmērs stāsies spēkā ar 2021.gada 1. janvāri. Mājokļa pabalstus, domājams, varēsim sākt aprēķināt ar 1. aprīli, tāpēc, lūdzu līdz tam nesniegt iesniegumus mājokļa pabalstiem.

            Precīzāka informācija par izmaiņām tiks publiskota vēlāk, kad valdība to būs apstiprinājusi un izdevusi jaunus Ministru kabineta noteikumus.

 

 

 

 


A- A A+ T T T T
     Aprīlis 2021     
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2021 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit