Trešdiena, 13. novembris
Šodien sveicam: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests.
Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, sociālo darbu.

Adrese:      Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:     64871404
Fakss:        64827060
E-pasts:      ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšanas vietas, laiki:

Adresē:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
                Pirmdiena            8.00 – 12.30 un 13.30 – 17.00
                Otrdiena              8.00 – 12.30 un 13.30 – 17.00
                Trešdiena            8.00 – 12.30 un 13.30 – 18.00
                Piektdiena          8.00 – 12.30 un 13.30 – 16.00

Adresē: „Ozoli” Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov. LV4841
                 Pirmdiena            8.00 – 16.00

Kontaktinformācija:

Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede ,  mob.t.  29173691, e-pasts: socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte , tālr. 64871404
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska, tālr.64871404

Psihologa pieņemšana:

Psihologs pieņem apmeklētājus adresē: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Psihologa darba laiks:
                 Pirmdiena    8.00 - 16.00
                 Otrdiena      8.00 - 16.00. Individuālas konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta:  16.00 – 20.00
                 Ceturdiena   8.00 - 15.30

Sociālā dienesta darbības mērķis:
-  palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierināto to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
      
Sociālā dienesta klienti:
Ērgļu novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta uzdevumi:
- veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
- sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
- novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
- noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
- sniegt sociālo palīdzību;
-  administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
- novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
- izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
- sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
    
Sociālie pakalpojumi:
pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī citās grūtībās nonākušās personas. Tie  ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
 Ērgļu novada pašvaldībā tiek nodrošināti:
- sociālais darbs
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā     pilngadīgām     personām;
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos,     ģimenes krīzes centrā u.c.);
- psihologa pakalpojums;
- īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā- sociālā gulta
- grupu dzīvoklis                                         

     Novembris 2019     
123
45 6 7 8 910
11121314 1516 17
1819202122 23 24
252627 2829 30
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit