Trešdiena, 13. novembris
Šodien sveicam: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Ērgļu novada bāriņtiesa

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:     64871453
Fakss:         64827060
E-pasts:      ergli@ergli.lvbarintiesa@ergli.lv
Apmeklētājus pieņem:
                                     Otrdienās        8:00 – 12:30   13:30 – 16:00 
                                     Trešdienās      8:00 – 12:30   13:30 – 18:00
                                     Piektdienās     8:00 – 12:30   13:30  - 16.00    

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska no 2019.g. 2. septembra līdz 14. septembrim izmanto atvaļinājumu.
Notariālos apliecinājumus varat veikt pie jebkura zvērināta notāra.
Bērnu tiesību aizsardzības jautājumus savā darba laikā Jūs uzklausīs Baiba Bukovska.

Gadījumos, kad konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi, ir apdraudēta bērna drošība un dzīvība vai pret bērnu vērsta vardarbība un tas notiek ārpus Bāriņtiesas noteiktā darba laika, iedzīvotajiem lūgums vērsties Valsts policijā, zvanot pa Valsts policijas palīdzības tālruni 110. Šis tālrunis darbojas:
•    bezmaksas,
•    diennakts režīmā,
•    darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa,
•    savieno ar jebkuru dežūrdaļu,
•    visas sarunas tiek ierakstītas.

Bāriņtiesas sastāvs :
                      Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

                            Bāriņtiesas locekļi:
                                                  Lilita Knēziņa
                                                  Sandra Konovalova
                                                  Baiba Bukovska

Bāriņtiesas galvenie uzdevumi:

- aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
- izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
- piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
- sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
- informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
- neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
- sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
- Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.     

Nepieciešamie dokumenti:

  • pase
  • Bērna dzimšanas apliecība
  • Citus dokumentus lūdz iesniegt izskatot katru jautājumu atsevišķi.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem, veicot notariālās darbības:

- par darījuma akta projekta sagatavošanu ( pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c.) – 8 latus/11,38 euro;
- par darījuma apliecināšanu- 5 latus/7,11 euro;
- par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu- 13 latus/18,50 euro;
- par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 24 latus/34,14 euro;
- par pilnvaras sagatavošanu- 3 latus/4,27 euros;
- par pilnvaras apliecināšanu- 2 latus/2,85 euro;
- par paraksta apliecināšanu – 2 latus/2,85 euro;
- par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus/7,11 euro;
- par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma- 3 latus/4,27 euro;
- par mantojuma saraksta sastādīšanu – 34 latus48,38 euro;
- par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1 latu (par katru lappusi)/1,42 euro;
- par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1 latu ( par katru lappusi) /1,42 euro;
- par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,30 latus (par katru lappusi)/ 0,43 eur;
- par paziņojuma izsniegšanu- 3 latus/4,27 euro;
- par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 3 latus/4,27 euro;
- par cita veida dokumenta sastādīšanu ( pieteikums tiesai u.c.) – 3 latus ( par katru lappusi)/4,27 euro.      

 

     


     Novembris 2019     
123
45 6 7 8 910
11121314 1516 17
1819202122 23 24
252627 2829 30
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit