ĒRGĻU
apvienība
Otrdiena, 5. marts
Šodien sveicam: Aurora, Austra
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt
Pievienot jaunu jautājumu

Santa, 2018-11-08

Labdien! Vai Ērgļu novadam ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns? Kādēļ tas nav pieejams novada mājas lapā, kā citiem novadiem un pilsētām?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors: 2018. gada 26.septembrī Ministru kabinets (MK) pieņēma Iekšlietu ministrijas izstrādātos MK noteikumus “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, kurā noteikta civilās aizsardzības komisiju izveidošanas kārtība, uzdevumi, darba organizācija un komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritorija. Patreiz notiek jaunā, apvienotās teritorijas, civilās aizsardzības plāna izstrāde, kas pēc tā apstiprināšanas tiks ievietota pašvaldības mājaslapā.

Edgars, 2017-09-21

Labdien! Kur man vērsties ja vēlos saskaņot dzīvokļa iekštelpas radiatoru caurules nomaiņu?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors: Ērgļu novada pašvaldības dzīvokļos saskaņojums nepieciešams pie būtiskām konstrukcijas pārmaiņām. Radiatoru cauruļu nomaiņai, ja tā neskar būtiskas pārmaiņas, nav nepieciešama pašvaldības piekrišana. Šajā gadījumā saskaņojums būtu nepieciešams ar mājas vecāko (pārvaldnieku, atbildīgo personu, apsaimniekotāju) un mājas iedzīvotājiem, jo tiks traucēta apkures padeve.

Sarmīte, 2017-09-15

No Ērgļu sociālās aprūpes nama(pansionāta) diezgan bieži nes apkārtējā vidē smaku koncentrātus(urīns uc.) vai pansionāta ventilācijas sistēmai ir speciālie filtri,kas aizturētu šo brīnumu?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja Ērgļu sociālā aprūpes centra vadītāja: 2000.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.431 par Higiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijās 3.panta 12.punkts nosaka, ka aprūpes centra "telpās nodrošina dabīgo vai mehānisko ventilāciju". Ērgļu novada sociālās aprūpes centrā 2013.gadā tika veikta Ventilācijas sistēmas renovācija, kuras gaitā, saskaņā ar izstrādāto projektu un normām, tika ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma. Papildus filtri ventilācijas sistēmā netika ievietoti.

Gunārs, 2017-08-23

Labdien, Vai Ērgļos kaut kur var izmest būvgružus pēc dzīvokļa remonta?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors: Ērgļu novada pašvaldība 2013.gada 7.novembrī tika noslēgusi Līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Diemžēl šajā līgumā nav paredzēta būvgružu izvešana. Tādēļ šis pakalpojums jāpasūta individuāli. Tuvākais apsaimniekotājs: SIA “Madonas namsaimnieks” Augu iela 29, Madona LV-4801, Tālr. 64807077, fax 64860179, e-pasts info@madonams.lv

Anna, 2017-08-03

Vai ir plānota gājēju pārejas iezīmēšana Rīgas ielā starp Benu aptieku un veikalu? Tur ir ļoti dzīva satiksme.

Atbilde :

Atbildi sagatavoja Ērgļu novada pašvaldības ceļu dienesta uzturēšanas vadītājs: Rīgas iela ir posms Valsts reģionālajam autoceļam P4 Rīga - Ērgļi. Par jebkādām darbībām uz šī autoceļa atbildīgi ir Latvijas Valsts ceļi. Rīgas ielas pārbūves procesā ir paredzēta ceļu satiksmes noteikumiem atbilstoša gājēju pāreja prasītajā ceļa posmā.

Ilze Feldberga, 2017-07-06

Labdien! Vēlējos uzzināt cik ilgā laikā, pēc domes sēdes, ir jābut pieejamai audio versijai mājaslapā?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja pašvaldības sekretāre: Likumdošanā nav precīzi atrunāta domes sēdes audioformāta ievietošanas kārtība pašvaldību mājaslapā.

Elga, 2017-06-27

Kad tiks nopļauta ceļa mala no Rīgas ielas 44 līdz Sauleskalna kapiem.Braucējiem labi,bet gājējiem jābrien zālē iekšā gar ceļa malu,sapinas kājas,krītam ,....

Atbilde :

Atbildi sagatavoja ceļu dienesta uzturēšanas vadītājs: Ceļmalas appļaušana no Rīgas ielas 44 līdz Sauleskalna kapiem ir plānota ar traktoru laikā līdz 10.jūlijam.

Iveta, 2017-06-27

Sveiki!Jautājums ir, kad beidzot J.Grota ielā uzliks ātruma ierobežojošas zīmes???

Atbilde :

Atbildi sagatavoja ceļu dienesta uzturēšanas vadītājs: Jautājums par zīmes uzstādīšanu tiks izskatīts 2017.gada 28.jūlija domes sēdē.

Inese, 2017-05-01

Kad pavasarī dome rīkos tikšanos ar novada iedzīvotājiem?

Atbilde :

27.aprīļa Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē šī sasaukuma domes deputāti vienojās šā gada pavasarī tikšanos ar iedzīvotājiem nerīkot. Jebkuru sev interesējošu jautājumu iedzīvotāji var risināt griežoties pie domes deputātiem (iedzīvotāju pieņemšanas laikus skatīt mājas lapā adresē: http://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba1/dome/deputati/) vai pie pašvaldības speciālistiem pieņemšanas laikos. Kā arī piezvanot vai iesniedzot rakstiskā formā pašvaldībā vai nosūtot speciālista e-pastā.

Inese, 2017-04-26

Labdien! Kad beidzot tiks veikts remonts Rīgas ielai Ērgļos?

Atbilde :

Ar informāciju par Rīgas ielas remontu Ērgļos variet iepazīties Ērgļu mājas lapā, sadaļā "DOME INFORMĒ". Papildus publicētajam, aprīļa nogalē ir saņemta informācija no "Latvijas valsts ceļiem", ka 2017.gada 5.aprīlī ir noslēgts līgums par būvprojekta "Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga- Ērgļi posma km 97,68 - 99,39 pārbūve" projektēšanas uzdevuma uzsākšanu.

Ilze Feldberga, 2016-10-03

Labdien. Kad domes rīkos tikšanos ar Ērgļu novada iedzīvotājiem? Paldies

Atbilde :

Ērgļu novada domes deputāti tikšanos ar iedzīvotājiem rīko vienu reizi gadā pavasarī.

Inese, 2016-06-14

1.Vai būtu iespējams arī Kādu, kas sakoptu-sakasītu, izzāģētu Katrīnas kapus? 2.Jo ja godīgi, tad vietām arī Sauleskalna kapi ir nekopti-nesakasīti? Paldies.

Atbilde :

Atbildi sagatavoja ceļu dienesta uzturēšanas vadītājs: 1.Ērgļu novada pašvaldība veic arī Katrīnas kapu uzkopšanu. Tiek sekots līdzi un kad ir nepieciešams tiek izpļauti visa Katrīnas kapu teritorija gan piebraucamais ceļš, gan pašu kapu celiņi, gan grāvji gar kapiem. Beidzamajā apsekošanā tika piefiksēts veco, bojāto koku nozāģēšanas nepieciešamība un termiņš šiem darbiem tika noteikts augusts, līdz kuram arī vecie koki tiks izzāģēti. 2. Arī Sauleskalna kapos, Miera kapos un Blaumaņa kapos tiek veikta regulāra zāles pļaušana un citi uzkopšanas darbi. Par kapu uzkopšanu tiek domāts un iespēju robežās arī veicam uzkopšanu.

Kitija, 2016-06-08

Labdien! kad, cikos un kur šogad plānoti Bērnības svētki ?

Atbilde :

Atbildi sagatavojusi kultūras darba organizatore: Bērnības svētki šogad notiks 9.jūlijā plkst.13.00 Ērgļu saieta namā pasākuma "Sveiks, mans mazais novadniek!" ietvaros. Par dalību Bērnības svētkos jāinformē Ērgļu saieta namā vai pa telefoniem 64871132 vai 26528132.

ance, 2016-05-19

Sveiki! Kurps datumos šogad plānojas Ērgļu svētki-sporta svētki?! Paldies ;)

Atbilde :

10.Ērgļu novada svētki 2016.gadā notiks no 29.līdz 31.jūlijam

Dzirkstīte Gerke, 2016-05-10

Labdien! Kur būtu tuvākā vieta, kur nodot bīstamos atkritumus piem. riepas, un lietotu sadzīves tehniku, Pilsētvides serviss tos nepieņem.

Atbilde :

Atbildi sagatavoja izpilddirektors: Tuvākā vieta, kur nodot bīstamos atkritumus un lietoto sadzīves tehniku ir SIA ''Madonas Namsaimnieks'' Augu iela 29, Madona, tālrunis 64807075

Inese, 2016-05-05

Sveiki! 1.Pavasaris jau sācies- vai tiks stādītas puķes, lai mūsu vide būtu krāsaināka, un cilvēkos sajūtas būtu pozitīvākas- krāšņākas? 2. Pie kāpnēm, kas iet uz estrādi zemē ir palikuši metāla profili( no juma zīmes) vai tie tā paliks? Paldies.

Atbilde :

Atbildi sagatavoja izpilddirektors: 1. Esošie stādījumi iespēju robežās tiek sakopti un tā, kā sadarbība ar pagājušā gada partneri negaidīti izbeidzās, tiek risināts jautājums par jauna konsultanta piesaistīšanu. 2.Pie kāpnēm uz estrādi esošos metāla profilos tiks ievietota cita juma zīme.

Jorens Aizsils, 2015-04-07

Labdien, Vai Ērgļu novadā ir lemts par aizkiegumu audzēt tā teritorijā ģenētiski modificētos kultūraugus? Ja atbilde ir nē, tad vai ir paredzēts to darīt?

Atbilde :

Atbildi sagatavoja attīstības nodaļas speciāliste: Ērgļu novada pašvaldība 26.08.2010., domes sēdes protokols Nr.10, 14.§, pieņēma saistošos noteikumus Nr.12 ”Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā” uz 5 gadiem (ir mājas lapā), darbības termiņš beigsies 26.08.2015. Aprīļa sēdei tiek gatavots lēmuma projekts par procesa uzsākšanu, lai pagarinātu termiņu šiem noteikumiem. Sabiedrība pēc paziņojuma publicēšanas mēneša laikā varēs izteikt savu viedokli.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit