ĒRGĻU
apvienība
Sestdiena, 20. jūlijs
Šodien sveicam: Ramona, Ritma
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

 Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
E-pasts:       ergli@madona.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:00   13:00 - 16:00

 Kontaktpersonas:

 

Speciālists

Vārds Uzvārds

Tālrunis                     

E-pasts

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja

Elita Ūdre

+371 20243405

elita.udre@madona.lv

Lietvede

Iveta Olte

64871231     

ergli@madona.lv

Tūrisma informācijas centra konsultante

Ilze Feldberga

+371 26366934

ilze.feldberga@madona.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Informatīvā izdevuma redaktore

Ilze Reķe

64871297

VPVKAC 66954883

ilze.reke@madona.lv

 

 

Madonas novada Sociālā darbiniece Ērgļos

Gunita Rasa

+37127879572

gunita.rasa@madona.lv

Madonas novada Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ērgļos

Signe Masaļska

+371 27817369

signe.masalska@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs, ceļu meistars

Reinis Braķis

+371 20221105

reinis.brakis@madona.lv

Madonas novada Bāriņtiesas locekle, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ērgļos

Vineta Bagatska


+371 26406289

vineta.bagatska@madona.lv

Saieta nama vadītāja

Sandra Avotiņa

64871132,
+371 26528132

sandra.avotina@madona.lv

Multifunkcionālā centra vadītāja

 

Eva Lasmane

 

+371 28381321 eva.lasmane@madona.lv
Brīvā laika un sportisko aktivitāšu organizators Aldis Jēkabsons +371 26101152  

Datu aizsardzības speciālists

Mārtiņš Bogdans

+371 25277799

datuaizsardziba@madona.lv

       

Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā

Kontaktinformācija:    
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas   novads, LV-4844
Talrunis: 64829486
e-pasta adrese: jumurda@madona.lv

Darba laiks: 

Pirmdiena        8:00 - 17:00

Otrdiena           8:00 - 15:00

Trešdiena         8:00 - 15:00

Ceturtdiena     8:00 - 15:00

Piektdiena        8:00  - 15:00

Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00
 

Kontaktpersonas:
Lietvede-kasiere Ērika Purviņa, tālrunis 64829486

Darbības jomas: sniegt konsultācijas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti, pēc izrakstītajiem rēķiniem pieņemt maksājumus no fiziskām un juridiskām personām par sniegtajiem pakalpojumiem un nodokļiem. Atbilstoši prasībām naudu un attiecīgos dokumentus savlaicīgi nogādāt Ērgļu apvienības pārvaldē. Sagatavot un iesniegt dokumentus par izlietoto degvielu un materiāliem. Sekot līdzi lēmumiem un informēt savas teritorijas iedzīvotājus. Sociālo jautājumu risināšana. Veikt visus pienākumus saskaņā ar pārvaldes vadītāja rīkojumiem. 

 

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede-kasiere Ērika Purviņa 64829486 jumurda@madona.lv
Jumurdas feldšeru punkta vadītāja Baiba Feodorova 29389231 baibafvp@inbox.lv
       

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā

Kontaktinformācija:
adrese: “Rīti”, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534,
e-pasts: sausneja@madona.lv

Darba laiks :
Katru darba dienu:  8:00 - 12:30 un 13:00 - 16:30

Kontaktpersonas:
Lietvede – uzskaitvede  Ineta Tolmane
tālr.: 64829534; mobilais tālrunis 26119879
 Darba laiks katru darba dienu 8:00 - 13:00

Kultūras darba organizatore     Elita Leiboma
E-pasts: elita.leiboma@madona.lv, tālr.: 64829534;  mobilais tālrunis 26284889

Novadpētniecības speciāliste     Elita Leiboma

Sausnējas pagasta vēstures muzejs "Līdumi"

Muzejs atvērts otrdien, piektdien, sestdien no plkst. 10:00 - 15:00, ceturtdien no plkst. 12:00 - 17:00;
Kontaktēties pa telefonu 26284889;
E –pasta sausneja@madona.lv

Kontaktpersonas:          

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede-kasiere Ineta Tolmane 64829534, 26119879 sausneja@madona.lv
Sausnējas ambulances  ārsta palīgs Inta Liepiņa t. 64829974, m.t.29422064 sausneja@madona.lv
       

 

 

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit