Trešdiena, 22. janvāris
Šodien sveicam: Austris
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2013-03-22
NVA piedāvā bezdarba samazināšanas pasākumu

Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākums „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”.
   Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu (turpmāk – Darba devējs) nodarbināto personu (turpmāk – Nodarbinātais) reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.
   Pasākumu īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums.

1.    Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt Nodarbinātais, kurš vienlaikus atbilst šādām prasībām:
1.1.    līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus;
1.2.    darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja, kurš pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar Nodarbināto vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais;
1.3.    darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
1.4.    norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
1.5.    darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru;
1.6.    darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Kā pieteikties?
Filiāle pieņem Nodarbinātā iesniegumu  finanšu atlīdzības saņemšanai, kam pievienota darba devēja izziņa desmit darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas.
Iesniegumus iesniedz Filiālēs šādos veidos:
* klātienē;
* elektroniski iesniedzot, iesniegums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
* izmantojot pasta pakalpojumus.

Filiāle triju darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par finanšu atlīdzību.
Filiāle vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē Nodarbināto par pieņemto lēmumu. Pozitīva lēmuma gadījumā Filiāle vienlaicīgi nosūta Nodarbinātajam finanšu atlīdzības pamatojuma veidlapu .

Atbalsta pozīcijas
Nodarbinātais Pasākuma ietvaros var saņemt finanšu atlīdzību ne vairāk kā 280 latu apmērā:
* transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;
* vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.
 
Nodarbinātā finanšu atlīdzības apjoms:
* par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss 100 latu apmērā tiek pārskaitīts piecu darba dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma par finanšu atlīdzības piešķiršanu pieņemšanas.
* par nākamajiem trijiem darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība, kas nav lielāka par 60 latiem mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumu izmaksas;
* ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši 100 lati vai vairāk, tad nākamajos trīs mēnešos ikmēneša finanšu atlīdzība ir 60 lati;
* ja pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī dzīvojamās telpas īres un transporta izdevumi ir bijuši mazāki par 100 latiem, tad no pirmā mēneša faktiskajām izmaksām proporcionāli no katra mēneša tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums.  
Pasākumu finansē no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.
 
Plašāka informācija par pasākumu, Nodarbinātā iesniegums un darba devēja izziņa pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā Klientiem/Nodarbinātajiem/ Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana.

Informācijai: Nodarbinātības valsts aģentūra Madonas filiāle (2.kabinets), tālrunis: 64860838


     Janvāris 2020     
12345
678910 1112
1314151617 1819
20212223 24 2526
2728293031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit