Trešdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Nils, Viktors
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2012-01-06
Sabiedriskā apspriešana par novada robežu grozīšanu

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par Ērgļu novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu
1.    Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota pamatojoties uz Ērgļu novada pašvaldības domes 2011. gada 29. decembra lēmumu, protokols Nr. 18, 1.§ “Par Ērgļu novada teritorijas robežu grozīšanu”.
2.    Sabiedriskās apspriešanas norises laiks: 2012. gada 16. janvāris līdz 2012. gada 10. februāris.
3.    Apskates materiāli pieejami Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā -  Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 17.00, (trešdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00), pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30., pašvaldības interneta mājas lapā: www.ergli.lv
4.    Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv 
5.    Rakstiskie priekšlikumi un iebildumi iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā, var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840 vai pa e-pastu: ergli@ergli.lv

Pašvaldības ierosinātie Ērgļu novada robežu grozījumi:
1.    Ar Ogres novadu - lai robeža ietu pa VAS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo zemi, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70540010079 un 70540010083 no Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas uz Ogres novada Mazozolu pagasta teritoriju.
2.    Ar Vecpiebalgas novadu - lai Katrīnas kapi atrastos Ērgļu novada teritorijā, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 42580070093, 42580070095 un 42580070015 un daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42580070094 (valsts autoceļš) no Vecpiebalgas novada Kaives pagasta teritorijas uz Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritoriju.
3.    Ar Pļaviņu novadu - pie apdzīvotas vietas “Bites” tā, lai robeža ietu pa valsts autoceļa V923 nodalījuma joslas malu, pārreģistrējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70920080185, 70920080253, 70920080249 un 70920080252 no Ērgļu novada Sausnējas pagasta teritorijas uz Pļaviņu novada Vietalvas pagasta teritoriju.     Jūnijs 2019     
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit