ĒRGĻU
apvienība
Svētdiena, 14. jūlijs
Šodien sveicam: Ritvars, Oskars, Anvars
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2024-06-13
TE IR DARBS!

Ērgļu vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto vietu skaits: 1

Darba algas likme: 1145 eiro par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas.

Slodze likmēs: 0,2 (vai pēc vienošanās).

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo mācību prasmju izvērtējumu un traucējumu diagnosticēšanu, dinamikas izpēti un novērtēšanu, sniegt ieteikumus un rekomendācijas; veikt attīstošās korekcijas nodarbības, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
 • sniegt atbalstu mācību procesā izglītojamajiem, kuriem ir konstatētas mācību grūtības vai speciālās vajadzības, veicot atbalsta un attīstošās (korekcijas) darbības;
 • klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta komandas sastāvā sastādīt izglītojamajam strukturētu individuālo izglītības apguves plānu, analizēt rezultātus, izvirzīt mērķus un uzdevumus turpmākai darbībai;
 • sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem veidot individuāli diferencētus mācību un atbalsta materiālus.

Prasības:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālo pilnveidi;
 • sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalstu, kompensācijas mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanai u. c.).

Pieteikumu, norādot “Speciālais pedagogs”, var iesniegt līdz 2024. gada 23. augustam:

 • klātienē, Ērgļu vidusskolā ( Oškalna 6, Ērgļi, Madonas novads) darba dienās no 9.00 līdz 14.00;
 • elektroniski, sūtot pieteikumu uz: egluskola@madona.edu.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: “Ērgļu vidusskola”, Oškalna 6, Ērgli, Madonas nov., LV-4840.

Kontaktpersona: direktore Gaļina Kraukle, mob.tālr. 26471778, 29264927.

Plašāka informācija par Madonas novada vakancēm:

https://www.madona.lv/lat/vakances

 

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit