ĒRGĻU
apvienība
Svētdiena, 16. jūnijs
Šodien sveicam: Justīne, Juta
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2023-05-09
INFORMĀCIJA SIA "MADONAS ŪDENS" JAUNAJIEM KLIENTIEM JUMURDĀ UN SAUSNĒJĀ

Informācija SIA “Madonas ūdens” jaunajiem klientiem Jumurdā, Sausnējā

Sākot ar 1. maiju, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jumurdā un Sausnējā ir uzsākusi Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Madonas ūdens”.  Kā pirmās pozitīvās pārmaiņas ir ūdenssaimniecības tarifa neliela samazināšanās, tā kā SIA “Madonas ūdens” tarifus kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un lielāko pozīciju tarifā sastāda elektrības cenas. To svārstības uz vienu vai otru pusi ietekmē arī ūdenssaimniecības tarifu, ļaujot to grozīt.

No 1. maija tarifs attiecīgi ir: 1,27 eiro (bez PVN) par ūdeni; 1,67 eiro (bez PVN) par kanalizāciju.

Vēršam uzmanību, ka pirmie rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem klientiem tiks nosūtīti jūnija sākumā par nepilnu mēnesi – no 1. līdz 19. maijam, jo ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas datums Jumurdā un Sausnējā turpmāk būs ikmēneša 19. datumā.

Skaitītāju rādījumu nodošana

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS

SIA “Madonas ūdens” piegādā ūdeni līdz īpašuma robežai, un norēķini par patērēto ūdeni notiek pēc ievada jeb komercskaitītāja, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu.

“Idejiski mājai varētu piestādīt vienu kopējo rēķinu, ko tālāk dzīvokļiem pēc patēriņa sadaļa mājas apsaimniekotājs. Taču redzot reālo situāciju, SIA “Madonas ūdens” pielieto tiešos norēķinus, slēdzot līgumu ar katru klientu. Tādējādi SIA “Madonas ūdens” savāc ūdens patēriņa rādījumus no katra dzīvokļa, aprēķina un piestāda rēķinu. Šāda prakse ir atļauta, taču izdevumi par šīm darbībām nevar tikt iekļauti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā, saskaņā ar normatīviem. Tas ir par atsevišķu maksu — 80 centi (bez PVN), ko jūs arī redzēsiet saņemot rēķinu,” iedzīvotājiem tikšanās laikā skaidroja SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs Guntars Dambenieks.

Informāciju par to, cik kurš dzīvoklis ūdeni patērējis, iegūst:

  • no ūdens skaitītāju rādījumiem katrā dzīvoklī,
  • ja skaitītāju nav, tiek piemērota ūdens patēriņa norma — 6 kubikmetri uz vienu deklarēto iedzīvotāju.

Starpība starp ievadskaitītāju un dzīvokļu skaitītāju summu, ir koeficients, kas tiek izdalīts proporcionāli katra dzīvokļa patērētajam ūdenim kubikmetros. Piemēram, ja koeficients ir 1,2, tas nozīmē, ka 20% no piegādātā ūdens ir “pazuduši” – nav tikuši noziņoti. Lai koeficientu samazinātu, vajadzīga precīza un maksimāli vienlaicīga skaitītāju rādījumu nodošana, jānovērš tekoša poda problēmas utml. Skaitītājs arī jāuzliek pareizi – www.madonasudens.lv ir atrodama pamācība, kā to darīt.

Ja ūdensskaitītāju dzīvokļos vēl nav vai jau pienācis laiks tos nomainīt, vislabāk mājai būtu vienoties un iegādāties vienādus skaitītājus, ar iespēju uzstādīt raidītāju. Skaitītāju ar attālināto nolasīšanu priekšrocība ir tā, ka nav nepieciešams atcerēties noteiktajā datumā rādījumu noziņot pašam – to nolasa SIA “Madonas ūdens” darbinieki attālināti.

Jāziņo VISI cipari aiz komata! Ziņojot skaitītāja rādījumus, jānorāda savs klienta numurs. Svarīgi nenodot rādījumus “uz priekšu”. Ja klients vēlas, var maksāt avansā — pie klienta informācijas tā saglabāsies kā “pārmaksa”. Taču nododamajiem rādījumiem jābūt precīziem! Ja ir aizmirsies noziņot skaitītāju rādījumus, labāk noziņot nedaudz vēlāk, nekā nenoziņot nemaz.

“Par jebkādām izmaiņām, ja radušās problēmas apmaksāt rēķinu, noteikti sazinieties ar SIA “Madonas ūdens”, var sarunāt atliktus/pa daļām maksājumus. Ja brauc prom uz ilgāku laiku, likumdošana noteic obligāti to paziņot pakalpojuma sniedzējam, rakstiski vai zvanot. Citādi tiks rēķināts vidējais patēriņš (jo tajā laikā netiks noziņoti patēriņa rādījumi),” skaidroja SIA “Madonas ūdens” klientu daļas vadītāja Zinta Rūka.

PRIVĀTMĀJĀS

Normatīvie akti un likumdošana noteic, ka pakalpojuma sniedzējam ir jāuzstāda ievada skaitītājs jeb komercuzskaites skaitītājs (tāpat kā daudzdzīvokļu mājām — ievada skaitītājs). Jumurdā un Sausnējā SIA “Madonas ūdens” privātmājām pakāpeniski uzstādīs komercuzskaites skaitītājus ar attālināto nolasīšanu bez maksas, un turpmāk šos skaitītājus arī verificēs noteiktajā termiņā.

Kamēr skaitītājs vēl nav uzstādīts, privātmājām ūdens patēriņš jāziņo tāpat kā līdz šim, un 19. datumā!

Dārza laistīšanas skaitītāji

Ja privātmāja ir pievienota centralizētajai kanalizācijai, ir iespējams uzstādīt dārza laistīšanas skaitītāju. Ieguvums ir tāds, ka patērētais ūdens daudzums dārza laistīšanai netiks uzskaitīts pie kanalizācijas.

Klientiem aktuāla informācija

Sapulces laikā Jumurdā iedzīvotāji aktualizēja centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūvi, ko SIA “Madonas ūdens” centīsies iekļaut attīstības plānos skatīšanai Madonas novada pašvaldībā.

Tikmēr mājām, kurām nav iespējas pievienoties centralizētajai kanalizācijai, jāizmanto kāds no normatīvos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas veidiem, tostarp, kanalizācijas izvešanu, pretī izsniedzot čeku, drīkst veikt tikai reģistrēts komersants, kāds ir pieejams arī Ērgļos.

Savukārt runājot par dzeramā ūdens kvalitāti, uzņēmums pēc iespējas ātrāk apzinās līdzšinējās problēmas un strādās pie to novēršanas; tomēr jāņem vērā, ka SIA “Madonas ūdens” darbus šai teritorijā uzsācis tikai ar 1. maiju.

“Ar laiku situācijai vajadzētu uzlaboties. Tomēr, ja pazūd ūdens vai ūdens kvalitāte strauji pasliktinājusies, noteikti jāzvana mums uz dežūrtālruni. Nevajag ciesties un klusībā kurnēt, jo tad mēs vienkārši neuzzinām par problēmām, un mums nav iespēju tās novērst,” klientus uz sadarbību aicināja Guntars Dambenieks.

Dežūrtelefons 64807070 avārijas situācijām strādā 24/7, arī brīvdienās un svētku dienās; savukārt jautājumiem par rēķiniem, sniegtajiem pakalpojumiem u.c. visi tālruņu numuri atrodami mājaslapā www.madonasudens.lv.

 A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit