ĒRGĻU
apvienība
Sestdiena, 30. septembris
Šodien sveicam: Menarda, Elma, Elna
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

0000-00-00
SIA Madonas ūdens informācija par 2022.gada 4.novembrī notikušo sapulci Ērgļu iedzīvotājiem

4. novembrī SIA “Madonas ūdens” Ērgļu iedzīvotājus informēja par to, kā turpmāk tiks sniegti ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumi Ērgļu teritorijā. Apkopojām būtiskāko informāciju, kas izskanēja sapulces laikā.

Skaitītāju rādījumu nodošana

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS

“Madonas ūdens” piegādā ūdeni līdz īpašuma robežai, un norēķini par patērēto ūdeni notiek pēc ievada jeb komercskaitītāja, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu. Lai tālāk sadalītu pa dzīvokļiem, nepieciešama informācija — cik kurš dzīvoklis ūdeni patērējis. Šo informāciju iegūst vai nu ar ūdens skaitītājiem katrā dzīvoklī, vai, ja skaitītāju nav, tiek piemērota ūdens patēriņa norma — 6 kubikmetri uz vienu deklarēto iedzīvotāju.

Starpība starp ievadskaitītāju un dzīvokļu skaitītāju summu, ir koeficients, kas tiek izdalīts proporcionāli katra dzīvokļa patērētajam ūdenim kubikmetros. Lai koeficientu samazinātu, vajadzīga precīza un maksimāli vienlaicīga skaitītāju rādījumu nodošana.

Ir iespēja uzlikt dzīvokļos skaitītājus ar attālināto nolasīšanu; to rādījumus nolasīs “Madonas ūdens” darbinieki attālināti.

Parasto skaitītāju rādījums jānodod katra mēneša 19. datumā! Jāziņo trīs cipari aiz komata! Ziņojot skaitītāja rādījumus, jānorāda savs klienta numurs. Svarīgi nenodot rādījumus “uz priekšu”. Ja klients vēlas, var maksāt avansā — pie klienta informācijas tā saglabāsies kā “pārmaksa”. Taču rādījumiem jābūt precīzam!

Iedzīvotājiem, kas ūdeni ņem no brīvkrāna — arī turpmāk jānorēķinās pēc tiem kubikmetriem, kas rēķinā piestādīti līdz šim. Ar laiku tiks risināts, lai brīvkrāns nebūtu brīvi pieejams ikvienam (piemēram, ievilkts dzīvokļu mājas koridorā, nosakot vienu atbildīgo personu par šo brīvkrānu).

Iespēja nodot skaitītāju rādījumus:

* deklarējamās grāmatiņas — 19.datumā ikmēneša rādījums jāaizpilda grāmatiņā, un lapiņa jāiemet “Madonas ūdens” uzstādītajā pastkastītē (atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā kāpņu telpā vai uz fasādes). Ja grāmatiņas nav, tās saņemšanu var pieteikt pa tālruni.

* zvanot uz “Madonas ūdens” tālruni 64807071; 64807073; 64807070 —automātiskajā atbildētājā jānospiež cipars “1”, un tālāk jāierunā savs klienta numurs un skaitītāja rādījums.

* reģistrējoties Madonas ūdens klientu portālā “Comax” — mājaslapā www.madonasudens.lv galvenajā lapā ir sadaļa, kur var reģistrēties jauni klienti, kā arī turpmāk ieiet jau reģistrēti lietotāji, lai varētu apskatīt savu rēķinu (klientu portālā tas pieejams jau mēneša sākumā), kā arī nodotu skaitītāju rādījumu.

* e-pastā — uz e-pastu info@madonasudens.lv.

PRIVĀTMĀJĀS

Normatīvie akti un likumdošana noteic, ka pakalpojuma sniedzējam ir jāuzstāda ievada skaitītājs jeb komercuzskaites skaitītājs (tāpat kā daudzdzīvokļu mājām — ievada skaitītājs). To veiks “Madonas ūdens” bez maksas, un turpmāk šos skaitītājus arī verificēs noteiktajā termiņā.

“Madonas ūdens” šos komercuzskaites skaitītājus ar attālināto nolasīšanu katrā privātmājā uzstādīs pakāpeniski. Kamēr skaitītājs vēl nav uzstādīts, ūdens patēriņš jāziņo tāpat kā līdz šim, norādot tādas pašas ūdens patēriņa normas.

Dārza laistīšanas skaitītāji

Patērētais ūdens daudzums, ko uzskaita dārza laistīšanas skaitītājs, netiek uzskaitīts pie kanalizācijas.

Par šāda laistāmā skaitītāja (obligāti ar attālināto nolasīšanu, iegādājas klients pats!) uzstādīšanu var interesēties “Madonas ūdens”, slēdzot vienošanos pie līguma. Skaitītāja ar attālināto nolasīšanu cena “Madonas ūdenī” — šobrīd 53 eiro (cena var būt mainīga, atkarībā no piegādātāja).

Rēķinu saņemšanas veidi

* papīra formātā pa pastu, cena 1,45 eiro. Lai par rēķina saņemšanu papīra formātā nebūtu jāmaksā, lūgums sazināties ar “Madonas ūdens”, norādot savu e-pastu vai tālruņa numuru rēķina informācijas saņemšanai;

Bezmaksas iespējas:

* Comax sistēmā;

* e-pastā (Ja e-pasts norādīts jau SIA “ŪDAS” laikā, turpināsiet rēķinu saņemt uz savu e-pastu);

* īsziņa — jāatzīmē līgumā, ja vēlaties rēķinu saņemt īsziņā.

* ja nav iespējas saņemt ne īsziņu, ne e-pastu, un nav arī iespējas reģistrēties “Madonas ūdens” klientu portālā Comax, klients var griezties Ērgļu apvienības pārvaldes kasē. Ir izveidots vienots e-pasts, uz kuru pēc klienta vēlēšanās var tikt atsūtīts “Madonas ūdens” rēķins; nosaucot vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbinieks uzmeklēs konkrētā klienta rēķinu vienotajā e—pastā, ko varēs arī apmaksāt.

Kur samaksāt rēķinus?

Bez komisijas maksas:

* Madonā, Saieta laukumā 1, katru mēnesi no 10. līdz 25. datumam kases darba laikā;

* Ērgļu apvienības pārvaldes kasē, darba laikā;

Tiek piemērota komisijas maksa:

* internetbankas maksājums (“Madonas ūdens” ir konti SEB banka, Swedbanka, Citadele un Latvijas pasts);

* veikalos “Lats”, “Maxima”, “Narvesen” (vismaz vienu rēķinu vajag papīra formātā, jo tā svītru kods kalpo kā klienta identifikācija. Tālāk var izmantot vecā rēķina svītru kodu, ik mēnesi izmainot maksājuma summu uz aktuālo);

* Latvijas pasta nodaļās.

Saziņa ar “Madonas ūdens”

“Madonas ūdens” klientu daļa strādā: pirmdien — no pulksten 8.00 līdz 18.00, otrdien—ceturtdien — no pulksten 8.00 līdz 16.30, piektdien — no pulksten 8.00 līdz 15.00. (darbadienās pusdienu pārtraukums no pulksten 12.30 līdz 13.00).

Diennakts (24/7) dežūrtelefons ir 648 07070 — informācijai, skaitītāju rādījumu nodošanai, avāriju** pieteikšanai utml.

(**ja uz ielas tek ūdens, kanalizācija u.c. situācijas. Par problēmām dzīvokļu mājas iekšējos tīklos jāvēršas pie apsaimniekotāja, privātmājas iekšējos tīklos — pie komersanta).

Līgumu slēgšana

Tā kā “Madonas ūdens” ir SIA “ŪDAS” saistību pārņēmēji, arī līdzšinējā informācija par klientu pārmaksu pāries pie “Madonas ūdens”. Ja klientam ir parādi līdz 2022. gada oktobrim, šo saistību pārņēmēja ir Madonas novada pašvaldība, kas strādās ar parādu piedziņu. Parādi pēc šī termiņa pāries pie “Madonas ūdens”.

Klientiem nepieciešams pārslēgt līgumu ar “Madonas ūdens” par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu. Paldies ērglēniešiem par jau līdzšinējo atsaucību līgumu pārslēgšanā!

23. novembrī, no pulksten 15.00 līdz 18.00, Ērgļu saieta namā  būs iespēja slēgt līgumus tiem, kas to vēl nav izdarījuši! Vēlams iepriekš sazināties ar “Madonas ūdens” jau laicīgai līguma sagatavošanai (bet to būs iespējams izdarīt arī uz vietas). Līgumu slēgšana notiek ar īpašnieku! Pašvaldības dzīvokļu īrnieku gadījumā līguma slēgšanai nepieciešams ņemt līdzi īres līgumu!


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit