ĒRGĻU
apvienība
Otrdiena, 7. februāris
Šodien sveicam: Ričards, Rihards, Nelda
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2022-01-20
Aicinām Madonas novada uzņēmējus izmantot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Atgādinām, ka atbilstoši Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” Madonas novada uzņēmumi var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu šādos gadījumos:

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām), ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, un izpildās viens no zemāk minētajiem nosacījumiem – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas:

 • ja juridiska persona veic komercdarbību un reģistrēta Komercreģistrā mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas, (t.i. darba līgumi uz šīm darbavietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā – pastāvīgās darbavietas);

 • ja fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk minētie nosacījumi – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas:

 • Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā un kuras darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakciju ir “Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);

 • investēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas gadā tādā apmērā, kas nav mazāks par uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikto.

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas:

 • tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

 • persona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz 2 informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašvaldības).

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

 2. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.

 3. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:

 • 20 – 49 pastāvīgas darbavietas – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas;

 • 50 un vairāk pastāvīgas darbavietas – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas.

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām) – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:

 • uzņēmums darbojas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē;

 • izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

Plašāka informācija par atvieglojumu apmēru un noteikumiem – https://likumi.lv/ta/id/327333-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-noteiksanu-madonas-novada-pasvaldiba

 • Nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

 • Lai nodokļa atvieglojumu saņemtu par visu taksācijas gadu, iesniegums Madonas novada pašvaldībā jāiesniedz līdz 31.martam.

 • Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit