ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 22. marts
Šodien sveicam: Tamāra, Dziedra
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2021-07-02
Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2021. gada 2.jūlijs

Sēde sasaukta plkst. 10:00

1. “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu

Ziņo: Juridiskās nodaļas vadītāja E.Zāle

2. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilškērsts

3. Par Madonas novada pašvaldības domes 13.06.2013. apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kārtība, kādā noris balsošana ar vēlēšanu zīmēm” piemērošanu  domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanu procesā un apvienību  pārvalžu vadītāju iecelšanas procesā, un balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilškērsts

4. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos ievēlēšanu

Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Lungevičs

5. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka komunālās saimniecības, teritorijas pārvaldības un attīstības jautājumos ievēlēšanu

Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Lungevičs

6. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un veselības aprūpes jautājumos ievēlēšanu

Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Lungevičs

7. Par Madonas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu

Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Lungevičs

8. Par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku mēnešalgas noteikšanu un domes priekšsēdētāja vietnieku amata slodzes noteikšanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilškērsts

9. Par Madonas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

10. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

11. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

12. Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

13. Par pašvaldības iestāžu “Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvalde” un “Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvalde” pievienošanu Madonas novada pašvaldības iestādei “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde”

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

14. Par pārvaldes vadītāja amata vienību izveidošanu pašvaldības iestādēs  “Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”, “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” un “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde”

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

15. Par pārvaldes vadītāja iecelšanu pašvaldības iestādē  “Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

16. Par pārvaldes vadītāja iecelšanu pašvaldības iestādē  “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde”

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

17. Par pārvaldes vadītāja iecelšanu pašvaldības iestādē  “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde”

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

18. Par jaunizveidotā Madonas novada ģerboni

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

19. Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

20. Par Madonas novada pašvaldības domes pastāvīgām komisijām

Ziņo: pašvaldības izpilddirektors Ā.Vilšķērsts 

21. Par amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumiem

Ziņo: pašvaldības izpilddirektora p.i. Ā.Vilšķērsts

22. Par deputāta Gunta Ķevera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: domes priekšsēdētājs A.Lungevičs


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit