Ceturtdiena, 9. aprīlis
Šodien sveicam: Valērija,Žubīte
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2020-01-20
Paziņojums par cirsmu izsoli

Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, rīko  meža cirsmu atklātu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā “Braki”, kadastra Nr.70540080253, 1.kvartāla 2., 4., 6., 16., 17., 18., 19. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. nogabalos, cirsmu platība 16, 3 ha; nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”,  kadastra Nr.70600090033, 1. kvartāla 7., 13., 17. nogabalos, cirsmu platība 5,5 ha. Cirsmas tiek izsolītas kā vienots objekts.

Izsole notiek 2020. gada 3. februārī plkst 11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Izsoles nosacītā cena – EUR 112 700 (Viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), tajā skaitā: cirsmām nekustamajā īpašumā “Braki”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70540080253 – EUR 56 400 (Piecdesmit seši tūkstoši četri simti euro; cirsmām nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70600090033 – EUR 56 300 (Piecdesmit seši tūkstoši trīs simti euro); izsoles solis 1000,00 (Viens tūkstotis euro).

Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR 11270,00) (vienpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.

Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 31. janvāra plkst. 16.00. Izsoles noteikumi – pielikumā. Kontaktpersona -  izpilddirektors Māris Grīnbergs, telefons  26471778.

Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

Izsoles noteikumi


     Aprīlis 2020     
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2020 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit