Piektdiena, 20. septembris
Šodien sveicam: Marianna, Ginters, Guntra
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

     Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
      Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērgļu novada pašvaldība izveidota 2006.gada 5.septembrī, apvienojoties Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastam. Novada administratīvais centrs atrodās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Pašvaldības adrese:
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads,
LV-4840
Reģistrācijas .Nr. 90002214379
Tālrunis 64871231
Fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv
Informācija: www.ergli.lv

Pašvaldības rekvizīti:
Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV39HABA0551034000143

 

     Septembris 2019     
1
23456 7 8
910111213 1415
16171819 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit