Pirmdiena, 25. marts
Šodien sveicam: Māra, Marita, Mārīte
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2012-02-20
Ērgļu novada attīstības programmas 1.redakcijas apspriešana

Publiskai apspriešanai tiek nodota Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam  1.redakcija.

Atbilstoši Ērgļu novada pašvaldības domes 2012.gada 26.janvāra lēmumam, prot. Nr.1. §14 tiek organizēta Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Ar Ērgļu novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 20.februāra līdz š.g. 26.martam var iepazīties:
•    Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, -  darba dienās no 8.00-12.30 un 13.30-17.00 (trešdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00).
•    Ērgļu novada pašvaldības mājas lapā www.ergli.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ērgļu novada attīstības programmas1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2012.gada 26.martam:
•    Ērgļu novada pašvaldībā kancelejā - Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā,.
•    Sūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840.
•    Elektroniski - uz e-pasta adresi: ergli@ergli.lv
  
Ērgļu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes   notiks 2012.gada 6. martā:
•    plkst.10.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā ,
•    plkst.13.00  Sausnējas muzeja telpās “Līdumos”, Sausnējā, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā,
•    plkst.16.00  Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

Uz jautājumiem atbildēs Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera trešdienās no 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30, tel. 26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv .


1.daļa Pašreizējā situācija

2.daļa Stratēģiskā daļa un rīcības plāns

Pielikumi attīstības programmai

Visa informācija par projekta realizācijas gaitu: http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/projektu_realizacija_erglu_novada/erglu_novada_pasvaldibas_attistibas_planosanas_kapacitates_paaugstinasana/


     Marts 2019     
1 23
4567 8 9 10
111213 1415 1617
1819202122 2324
2526 27 28 29 3031
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit