Trešdiena, 19. jūnijs
Šodien sveicam: Nils, Viktors
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2011-12-29
Ērgļos seminārs par LEADER projektu iesniegšanu

Vietējā rīcības grupa „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2012.gada 2.februāra līdz 2.martam.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 117 627,17 lati.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi.

Informatīvie semināri:
6.janvārī, plkst.10.00, Ērgļos, Rīgas ielā 5, Ērgļu Saieta nama mazā zāle.
10.janvārī, plkst.10.00, Madonā, Skolas iela 12, novada bibliotēkas otrā stāva zāle.


Kārta izsludināta:
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2.1. rīcība Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Atbalsta apmērs 72 127,9 lati.
Mērķis: Atbalstīt kultūras, sporta, mūžizglītības, vides aizsardzības, brīvā laika pavadīšanas un citas sabiedriskās aktivitātes, iegādājoties pamatlīdzekļus, sakārtojot un/vai veidojot jaunu infrastruktūru lauku teritorijās.

3.1. rīcība NVO un iedzīvotāju neformālo grupu kapacitātes stiprināšana
Atbalsta apmērs 45 499,27 lati.
Mērķis: Veicināt nevalstisko organizāciju darbību sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā vietējiem iedzīvotājiem.

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas.

Ar „Madonas novada fonda darbības stratēģiju 2009.-2013.gadam” var iepazīties un projekta iesniegumus papīra formātā var iesniegt nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā, Blaumaņa ielā 3, otrajā stāvā. Konsultē Jogita Baune, tālruņi: 26647671, 64822317, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv. Pieņemšanas laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00. Individuālās konsultācijas lūgums saskaņot iepriekš.
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv .
Plašāka informācija www.lad.gov.lv un www.madona.lv sadaļā „Madonas novada fonds” jaunumi.


     Jūnijs 2019     
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2019 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit